Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez:

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • reprezentację upadłego bądź wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
  • reprezentację przedsiębiorców bądź wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ( w tym w postępowaniu układowym i sanacyjnym)
  • reprezentację dłużników, jak też wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • reprezentację wspólników i członków organów osób prawnych w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Adwokat Michał Kalita pełni funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców, jak też osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Ponadto Adwokat Michał Kalita posiada uprawnienia do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.