Klienci indywidualni

W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych polegających m.in. na reprezentowaniu przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, jak też w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Adwokacka również reprezentuje klientów w toku postępowania mediacyjnego oraz w czynnościach związanych z ugodowym rozstrzyganiem sporów.

Szczegółowy zakres usług prawnych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych przedstawiony jest w poszczególnych obszarach działalności Kancelarii.