Sprawy administracyjne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

  • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
  • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego
  • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji