Przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców polegające m.in na reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak też w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Usługi prawne obejmują również pomoc prawną w wyborze optymalnej formy rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w toku postępowania przed sądami polubownymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną podmiotom gospodarczym, jak też doradztwo prawne w toku negocjacji treści umów i prawidłowości ich wykonywania.

Adwokat Michał Kalita posiadając doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania funkcji syndyka upadłości i tymczasowwgo nadzorcy sądowego, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Szczegółowy zakres usług prawnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców przedstawiony jest w poszczególnych obszarach działalności Kancelarii.