Zespół Kancelarii

apl. adw. Błażej Żabiński

apl. adw. Sylwia Łuczkowska

adw. Grzegorz Lorens

adw. Michał Pietkiewicz