Sprawy handlowe i rejestrowe

Kancelaria Adwokacka w ramach świadczonych usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, oferuje w szczególności  następujące usługi:

  • wybór optymalnej  formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych
  • rejestrowanie podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonywanie zmian
  • przygotowywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników
  • rozwiązywanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
  • przekształcania, łączenie oraz  przejęcia podmiotów gospodarczych
  • ochrona własności intelektualnej przedsiębiorców