Sprawy pracownicze

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a w szczególności pomoc prawną polegającą na:

  • reprezentowaniu klientów (zarówno pracowników, jak też pracodawców) przed sądami pracy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym
  • negocjowaniu i przygotowywaniu projektów umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich
  • przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji
  • dochodzeniu odszkodowań na rzecz pracowników w przypadku rozwiązania umowy o pracę