Sprawy rodzinne i opiekuńcze

W zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych Kancelaria Adwokacka świadczy m.in. usługi prawne:

  • w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa
  • w sprawach o separację
  • w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
  • w sprawach o alimenty
  • w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków
  • podział majątku wspólnego