Sprawy Cywilne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, a w szczególności polegające na:

  • reprezentowaniu osób fizycznych i osób prawnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych oraz przed Sądem Najwyższym
  • sporządzaniu pism (w tym m.in. pozwów oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym, apelacji oraz zażaleń)
  • podejmowaniu czynności związanych z dochodzeniem roszczeń w międzynarodowym obrocie prawnym
  • reprezentowaniu klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym
  • udzielaniu porad prawnych
  • sporządzaniu umów z zakresu prawa cywilnego
  • udziału w negocjacjach dotyczących treści umów