Jan Szuksztul

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn V GU "of" 182/16 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Jana Szuksztul.