Polityka prywatności - informacja o danych osobowych

  1. Kancelaria Adwokacka celem zapewnienia najwyższych standardów usług prawnych i bezpieczeństwa klientów informuje, że administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej jest adwokat Michał Kalita, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Michał Kalita, ul. Mickiewicza 16/4, 10-509 Olsztyn, NIP 739-286-20-12, REGON 280087142 .

  2. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest świadczenie usług prawnych/prowadzenie zleconej czynności prawnej.

  3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym.

  4. Administrator informuje, że osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Osoba taka ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

  5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. Kancelaria Adwokacka informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: firmom księgowym i prawnikom współpracującym z Administratorem, firmom informatycznym i zapewniających wsparcie oraz zarządzanie infrastruktury IT Kancelarii Adwokackiej, firmom kurierskim i pocztowym.

  7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

  8. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.