Paweł Dostatni

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 8 września 2016 r. w sprawie o sygn V GU "of" 68/16 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Pawła Dostatniego.