Ewa Karczewska

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie o sygn V GU "of" 226/16 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Ewy Karczewskiej.