Małgorzata Chalińska

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 5 września 2016 r. w sprawie o sygn V GU "of" 121/16 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Małgorzaty Chalińskiej.