Wega sp. z o.o. w Naterkach

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie o sygn V GU 61/15 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Wega sp. z o.o. w Naterkach.