P.U.H. Dariusz Szut

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie o sygn V GU 43/12 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Dariusza Szut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. Dariusz Szut w Olsztynie.