Remedium-Doradcy Finansowi Spółka z o.o. w Olsztynie

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wierzycieli, celem uzyskania informacji dotyczących aktualnego stanu postępowania upadłościowego, zapytania do syndyka należy kierować drogą elektroniczną:

remedium@kancelariaolsztyn.pl 

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie o sygn V GU 1/13 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Remedium-Doradcy Finansowi Spółka z o.o.

Syndyk upadłości wskazuje, że zgłoszenie wierzytelności każdy z wierzycieli winien złożyć bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy - ul. Artyleryjska3c, 10-165 Olsztyn (w dwóch egzemplarzach), a nie do kancelarii syndyka.