Net-Media Sp. z o.o.

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn V GU 164/15 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Net-Media Sp. z o.o. w Olsztynie.