Ceramika Łężany Karasińscy sp. j. w Warszawie

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn V GU 68/12 został ustanowiony syndykiem masy upadłości spółki - Ceramika Łężany Karasińscy sp. j. w Warszawie.