FH Katarzynka

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie o sygn V GU 7/12 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Edyty Katarzyny Głowackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa "Katarzynka" w Olsztynie.