PPUH "Izabela"

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział V Gospodarczy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie o sygn V GU 10/09 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Krystyny Glińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPUH "Izabela" Krystyna Glińska w Elblągu.