Euro-Instytut Szkoleń Personalnych Sp. z o.o.

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn V GU 75/14 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Euro-Instytut Szkoleń Personalnych Sp. z o.o. w Olsztynie.