Browary Park sp. z o.o. w Olsztynie

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn V GU 11/17 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Browary Park sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.