Agropartner sp. z o.o. w Olsztynie

Adwokat Michał Kalita na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn V GU 35/16 został ustanowiony syndykiem masy upadłości Agropartner sp. z o.o. w Olsztynie.